ПРАВИЛА ДЛЯ ДІТЕЙ ПРИ РОБОТІ В ІНТЕРНЕТІ

  1. Завжди питайте згоди своїх батьків перед тим, як ви будете використовувати ваше повне імя, адресу, номер телефону будь-де в Інтернеті.
  2. Не відповідайте (не реагуйте) на повідомлення, на які вам важко відповісти або які вам неприємні.
  3. Будьте обережні при завантаженні нових файлів.
  4. Дотримуйтеся загальноприйнятих норм спілкування.
  5. Використовуйте антивірусну програму.
  6. Створюйте резервні копії важливих файлів.
  7. Законів потрібно дотримуватися навіть в Інтернеті


/Files/images/41231645c7406385f62e48e9aedeb7fb_big.jpg Пам`ятки

Як читати книгу

Пам’ятай: читання – одне з найважливіших завдань у самоосвіті, ставитись до нього треба серйозно.

Внутрішньо налаштуйся на читання. Не поспішай, не «ковтай» зміст книжки, а читай уважно, вдумливо, намагайся запам’ятати прочитане.

Зміст треба осмислювати. Не можна допускати механічного фіксування тексту.

Вчися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюючи поглядом цілі фрази, речення.

Для свідомого сприймання прочитай передмову, перегортаючи сторінки, обміркуй заголовки.

Коли щось незрозуміло, не поспішай гукати на допомогу інших. Спочатку спробуй самостійно розібратися. Користуйся словниками, довідниками.

Роби помітки, виписки, на потреби склади план (тези, конспект).

Найцікавіше запам’ятай. Порівнюй прочитане з уже відомими фактами, знайди йому місце в системі знань.

Прочитавши книжку, обміняйся думками і враженнями про неї з друзями, дай оцінку. Згадай основні образи, події, думки.

Порівняй власну думку про книжку з відгуками і рецензіями на неї: один розум добре, а колективний – краще.

Зроби відповідні записи про книжку у читацькому щоденнику.

Не читай всі книги на один лад. Спосіб читання повинен відповідати меті читання.
Види читання:

Читання-перегляд. Дає загальне уявлення про зміст книги за допомогою: титульного листа, анотації, заголовка книги, змісту, передмови, післямови.

Повне читання. Уважно прочитують увесь текст, але при цьому не роблять ніяких записів.

Вибіркове читання. Зосереджено читають лише окремі місця.

Поглиблене читання. Уявляють та засвоюють прочитане. Читаючи, роблять різного роду виписки. Обдумують, чого нового навчила книга.

При читанні художніх творів

- Читай уважно, зосереджено, нічого не пропускаючи.

- Осмислюй прочитане, перечитуй ще раз епізоди, які тебе схвилювали.

- Уявляй зображені автором картини.

- Співпереживай разом з героями книжки.

- Стеж за мовою, зверни на особливості побудови твору.

- Не читай швидко, поверхово, «ковтаючи», поверхове читання послаблює пам’ять.

При читанні для самоосвіти

Пам’ятай: читання – одне з найважливіших завдань у самоосвіті, ставитись до нього треба серйозно.

Внутрішньо налаштуйся на читання. Не поспішай, не «ковтай» зміст книжки, а читай уважно, вдумливо, намагайся запам’ятати прочитане.

Зміст треба осмислювати. Не можна допускати механічного фіксування тексту.

Вчися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюй цілі фрази, речення.

Для свідомого сприймання прочитай передмову; перегортаючи сторінки, обміркуй заголовки.

Коли щось незрозуміло, не поспішай гукати на допомогу інших. Спочатку спробуй самостійно розібратися.

Роби помітки, виписки, за потреби склади план (тези, конспект).

Найцікавіше запам’ятай. Порівняй прочитане з уже відомими фактами, знайди йому місце в системі знань.

Прочитавши книжку, обміняйся думками і враженнями про неї з друзями, дай оцінку. Згадай основні образи, події, думки.

Порівняй власну думку про книжку з відгуками і рецензіями на неї: один розум добре, а колективний – краще.

Зроби відповідні записи про книжку у читацькому щоденнику.

/Files/images/1284577691_shutterstock_15324862.jpg

Як працювати з книгою

1. Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги необхідно:

а) прочитати титульну сторінку – прізвище автора, заголовок, рік видання;

б) прочитати анотацію (коротку інформацію про цю книгу), вміщену або в кінці книги, або після титульної;

в) уважно ознайомитися зі змістом книги;

г) прочитати передмову або вступ до книги.

2. Під час читання звернути увагу на:

а) назви окремих розділів, частин, параграфів і т. ін.;

б) вдумливо ставитись до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами (розрядкою, курсивом, напівжирним та ін.);

в) з'ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій;

г) звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки або в кінці книги).

3. Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:

а) поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше;

б) скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект.

Як користуватися довідковою літературою

Якщо вам потрібно дізнатися:

як правильно писати те чи інше слово, тоді звертайтеся до орфографічного словника;

як правильно вимовляти, наголошувати слова – до орфоепічного;

походження слова – до етимологічного;

значення слова, його стилістичне використання і граматичне оформлення – до тлумачного словника.

Якщо ви хочете дізнатися про різні явища природи, такі як землетрус, затемнення, повінь, чи про видатних діячів культури, науки, спорту, про географічні відкриття, історичні події – звертайтеся до енциклопедичних словників.
Для того, щоб отримати допомогу від словника, потрібно вміти ним правильно користуватися.

У словниках усі слова зібрані за алфавітом, а у довідниках – за окремими темами. Словникова стаття починається із заголовка. У філологічних словниках заголовок завжди має наголос.

У словниках-довідниках завжди зібрані знання,нагромаджені багатьма поколіннями. Звертайтеся до них, читайте їх як художню книгу, вони завжди і в усьому допоможуть вам.

Словники допомагають нам не тільки правильно писати слова, визначати їх значення, пояснювати походження слів, а й розширювати кругозір, дають різну інформацію з різних галузей науки, техніки, мистецтва, розвивають культуру мовлення.

Як вивчити вірш напам’ять :

Уважно двічі-тричі прочитайте увесь вірш.

Обміркуйте зміст твору, умовно розділивши його на смислові частини.

У кожній такій частині правильно визначте інтонацію, з якою будете читати, розставив логічні наголоси, визначте паузи та темп читання.

Навчиться читати вголос, дотримуючись цих вимог, спочатку кожну частину, а відтак увесь вірш.

Потім без допомоги тексту спробуйте пригадати вірш, повторіть кожну частину по пам’яті.

Візьміть книжку. Читаючи напам’ять, перевіряйте, чи правильно запам’ятали текст віршу.

Відкладіть книжку, двічі чи тричі продекламуйте увесь вірш.

Запам’ятайте: знання тексту вірша треба довести до автоматизму. Це дасть змогу зосередитися на виразності читання.

Перед уроком уявно продекламуйте вірш іще раз. Якщо ви не задоволені звучанням окремих рядків, то ще є час усунути недоліки.

ЯК НАПИСАТИ ТВІР.

Незакінчений твір не більш привабливий, ніж недопечений пиріг.

Згідно вимог композиція твору повинна складатися із наступних частин: вступ, основна частина, висновок.

Відсутність у творі одного з елементів композиції розглядається як помилка і враховується при виставленні оцінки. Композиція твору повинна бути продуманою і чіткою. Всі основні думки в творі необхідно ретельно обгрунтовувати, аналізуючи текст літературних творів.

Як написати вступ до твору? Вступ - вводить у тему, дає попередні, загальні відомості про ту проблему, яка стоїть за запропонованою темою. У вступі може:
- міститися відповідь на задане питання по темі
- представлена ваша думка, якщо в назві теми є звернення до думки абітурієнта («як ви розумієте сенс назви ...»)

- міститися факт з біографії автора або охарактеризовано історичний період, якщо ці відомості мають важливе значення для подальшого аналізу тексту
- сформульовано ваше розуміння літературознавчих термінів, якщо вони використані в назві теми («тема долі ...», «образ героя ...»)

Як написати основну частину твору? Основна частина твору є результатом аналізу літературного твору відповідно до заданої теми. В основній частині слід уникати: переказу літературного твору,викладення відомостей, які не мають прямого відношення до теми. В основній частині необхідно продемонструвати знання літературного матеріалу, вміння логічно, аргументовано і стилістично грамотно викладати свої думки. Основна частина - це перевірка того, наскільки правильно Ви зрозуміли тему.

Як написати висновок до твору? Завдання висновку - підвести підсумок, узагальнити сказане, завершити текст, ще раз звернувши увагу на найголовніше. Заключна частина повинна бути: короткою, але місткою, органічно пов'язана з попереднім викладом. У висновку може бути виражене особисте ставлення того, хто пише до твору, його героїв, проблеми. Він повинне бути викладений коректно, без надмірних захоплених оцінок, мати чітко виражений певний сенс і має бути підготовлений матеріалом основної частини. Чіткий, суворо відповідний темі останній абзац твору може знівелювати багато недоліків.

ЯК ПИСАТИ РЕФЕРАТ

1. Визначити адресата і мету спілкування.

2. Дібрати відповідну літературу.

3. Опрацювати дібрані джерела з робочими стислимим помітками, закладками у книжці.

4. Скласти план відповідно до обсягу реферату.

5. Оформити яскравий, привабливий вступ.

6. Дати перелік основних висновків, узагалень та рекомендацій.

7. Оптимальний обсяг реферату 10-12 друкованих сторінок.

Кiлькiсть переглядiв: 249