Література рідного краю

Кожна країна, кожне місто, кожне село пишаються видатними особистостями, що народилися, навчалися або працювали в них. Харків - місто з цікавою історією, з різноманітними мистецьким життям. Саме Харківщина стала батьківщиною багатьох письменників та поетів, композиторів та художників. Харків здавна славиться іменами людей, які посідають значне місце в літературному житті України. Це Григорій Сковорода, Квітка - Основяненко, Олександр Довженко, Павло Тичина, Борис Грінченко. Славу літературного Харкова примножували своїм полумяним словом Іван Вигран, Роберт Третьяков, Петро Панч, Леонід Первомайський. Ми пишаємося тим, що саме стежками Харківщини ходив філософ - мандрівник Григорій Сковорода. Саме тут він створив збірку байок і назвав їх "Басні Харьковскія". Біля джерела, яке зараз називають Сковородинівська криниця, народжувалися думки про сутність життя, про пізнання самого себе, про виховання людини.


Імя Квітки - Основяненка, батька української прози, відоме нам не лише завдяки повястям "Маруся" та "Конотопська відьма". Він був редактором першого в Україні журналу , з ним повязана історія становлення й розвитку харківського театру.

Стали видатними письменниками Олесь Гончар , І. Муратов, В. Добровольський, які під час Вітчизняної війни саме з Харкова пішли добровольцями на фронт. Роман Гончара "Прапороносці" розповідає про тих, хто, як і він сам, зі студентської аудиторії університету поринув у страхіття війни, але зберіг чистоту душі й думок.

Багато талановитих поетів і письменників - харківян увійшли в українську літературу у ІІ половині ХХ століття. Це А.Перерва, І. Мироненко, І. Перепеляк, Л. Таран, В Родіонов. Харків пишається російськомовними поетами Б.Чичибабіним,Р.Третьяком та Р. Мельниковим. "С Украиной в крови я живу на земле Украины" - цей рядок Б. Чичибабіна може бути кредом усіх митців, що живуть і працюють у Харкові. Харків зараз, його працьовитий народ надихали і надихають поетів і письменників на нові твори. А ми маємо змогу першими знайомитися зі скарбами художнього слова наших земляків.

Рекомендаційний список літератури рідного краю

· РІДНИЙ КРАЙ: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З НАРОДОЗНАВСТВА/ ЗА РЕД. І. Ф. ПРОКОПЕНКА. – Х.: ОСНОВА, 1993. – 582С.
· ІСТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК/ УПОРЯДН. О. Є. КОНОНЕНКО. – Х.: ТОРНАДО, 2001. – 128С.
· ХАРКІВ – МОЯ МАЛА БАТЬКІВЩИНА: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З НАРОДОЗНАВСТВА / ЗА РЕД. І. Ф. ПРОКОПЕНКА. – Х.: ОВС, 2003. – 544С.
· БАГАЛІЙ Д. І. ІСТОРІЯ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ. – Х.: ДЕЛЬТА, 1993. – 256С.
· ЗАЙЦЕВ Б. П. ТА ІН. ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ (ХАРКІВЩИНОЗНАВСТВО). Ч. І.: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. – ХАРКІВ, 2001. – 88С.
· ЗАЙЦЕВ Б. П. ТА ІН. ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ (ХАРКІВЩИНОЗНАВСТВО). Ч. ІІ.: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. – ХАРКІВ, 2001. – 180С.
· ШКОДОВСКИЙ Ю. М. И ДР. ХАРЬКОВ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. – Х.: ФОЛИО, 2002. – 206С.
· ГИЛЬБОРГ Р. Г. ГЕОГРАФИЯ РОДНОГО КРАЯ. ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ. – Х.: КАРАВЕЛЛА, 1999. – 304С.
· САДКІНА В. І. ГЕОГРАФІЯ РІДНОГО КРАЮ. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ: НАВЧ. ПОСІБН. ДЛЯ 5 КЛ. – Х.: СКОРПІОН, 1999. – 144С.
· ШУЛЬЖЕНКО Л. С. ГЕОГРАФІЯ СЛОБІДСЬКОГО КРАЮ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДР. ДЛЯ 5 КЛ. – Х.: РАНОК, 1999. – 144С.
· ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО / ПОД РЕД. А. П. ГОЛИКОВА, А. Л. СИДОРЕНКО. – Х.: “БИЗНЕС ИНФОРМ”, 1997. – 288С.
· УКРАЇНА: ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК / ЗАГ. РЕД. В. П. ПУСТОВОЙТЕНКО. – К.: ТД “ПОТЕНЦІАЛ”, 2002. – 464 С. – (С. 312–325)
· УКРАИНА ТУРИСТСКАЯ: ФОТО-ПУТЕВОДИТЕЛЬ / СОСТ. С. С. ПАВЛОВСКИЙ. – К.: МИСТЕЦТВО, 1986. – 448С. – (С. 355–370)
· ГРИНЕВА Т., ПРЯДКИНА Л. НАШ ХАРЬКОВ. ЮНЫМ ХАРЬКОВЧАНАМ О РОДНОМ ГОРОДЕ. – Х.: ФОЛИО, 1997. – 20С.
· ЛАВРІВ П. І. ІСТОРІЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ. – К.: ”УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА СПІЛКА”, 1996. – 208С.
· ВИДАТНІ ПОСТАТІ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (ІХ–ХІХ СТ.): КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ: ДОВІДН. ВИДАННЯ / В. І. ГУСЄВ ТА ІН. – К.: ВИЩА ШКОЛА, 2002. – 359С.
· АСТАХОВА О. В. МИ – ХАРКІВ’ЯНИ, НАМ Є ЧИМ ПИШАТИСЯ! – Х.: ТОРСІНГ, 2003. – 176С.
· ЛІТЕРАТУРНА ХАРКІВЩИНА: ДОВІДНИК / ЗАГ. РЕД. М. Ф. ГЕТМАНЕЦЬ. – Х.: “МАЙДАН”, 1995 – 367С.
· ПИСЬМЕННИКИ ХАРКОВА: ДОВІДНИК / ПІСЛЯМОВИ Р. МЕЛЬНИКОВА, С. САПЕЛЯКА. – Х.: МАЙДАН, 2003. – 352С.
· ХРЕСТОМАТІЯ З ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ / УПОРЯДН. Т. В. БАРАТОВА ТА ІН. – Х.: СХІДНО–РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ГУМАНІТАРНО-ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ, 2001. – 416С.
· КЕВОРКЯН К. Э. ПЕРВАЯ СТОЛИЦА. – Х.: ФОЛИО, 2002. – 282С.
· МОСКОВСЬКИЙ РАЙОН М. ХАРКОВА: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, СЬОГОДЕННЯ: ДОВІДНИК / Ю. Я. КРОЛЬ ТА ІН. – Х.: РЕГІОН-ІНФОРМ, 1997. – 116С.
· НОВИКОВ А. О. СЛОБОЖАНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР. НАРИСИ ІСТОРІЇ. – Х.: ХДПУ, 2002 – 109С.
· ИСАЕВ Л. А. В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ – СВЕТ / ЛИТЕР. ЗАПИСЬ А. КОВАЛЕВСКОГО. – Х..: ПРАПОР, 2000. – 288С.
· КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ. – ХАРКІВ, 1994. – 704С. – Т. 1
· КНИГА ПАМ'ЯТІ УКРАЇНИ. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ. – ХАРКІВ, 1994. – 768С. – Т. 2
· БЕРЛИН В. Д. ПРИГЛАШЕНИЕ К ТАЙНЕ. – Х.: ОКО, 1995. – 128С.
· ИСАЕВ С. И., ЛЕВЧЕНКО В. Н. ГЕРОИ – ОСВОБОДИТЕЛИ ХАРЬКОВЩИНЫ. – Х.: ПРАПОР, 1988. – 316С.
· ХАРКІВ СЬОГОДНІ: АЛЬБОМ. – ХАРКІВСЬКЕ КНИЖКОВЕ ВИДАВНИЦТВО, 1960. – 248С.
· БОНДАРЕНКО Б. А. КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ. ИСТОРИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРА ХАРЬКОВА/ ПУТЕВОДИТЕЛЬ. – Х.: ПРАПОР, 1978. – 72С.
· БОРИСОВА Т. М. И ДР. ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПАМЯТНИКИ ХАРЬКОВЩИНЫ: ОЧЕРКИ. – Х.: ПРАПОР, 1976. – 200С.
· ОРЛЕНКО И. А. ТУРИСТУ О ХАРЬКОВЕ: ПУТЕВОДИТЕЛЬ. – Х.: ПРАПОР, 1986. – 167С.
· ДЬЯЧЕНКО Н. Т. УЛИЦЫ И ПЛОЩАДИ ХАРЬКОВА: ОЧЕРК. – Х.: ПРАПОР, 1977. – 272С.
· РИЖСКАЯ А. Л., ШАБАЛТАС Н. Д. ХАРЬКОВСКИЙ ЗООПАРК: ОЧЕРК-ПУТЕВОДИТЕЛЬ. – Х.: ПРАПОР, 1972. – 120С.
· ЯРЕЩЕНКО А.П. УКРАЇНСЬКИЙ ФЕНІКС. – Х .: ПРАПОР, 1999. – 176С.
· КОНОНЕНКО О.Є. ТА ІН. ХАРКІВЩИНОЗНАВСТВО: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ УЧНІВ ЗОНЗ. – Х.: ГІМНАЗІЯ, 2002. – 304С.
· ПОГОРЕЛОВА С.М. ТА ІН. ПРИРОДА ХАРКІВЩИНИ. – Х.: РАНОК, 2003. – 192С.
· РІДНЕ МІСТО. НАРИС З ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ. ДЛЯ УЧНІВ 4 КЛ. – Х.: ТОРНАДО, 2004. – 48С.
· ХАРЬКОВ. 350 ЛЕТ. АТЛАС. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ. ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК. – ХАРЬКОВ, 2004. – 160С.
· ЖУРНАЛ “ГУБЕРНІЯ” №7/8, 2004Р. ГОЛОВА РЕД. РАДИ Є.КУШНАРЬОВ. – Х.: ПП “ВПК ДРУКАРНЯ ШУЛЬЦА”, 2004. – 140С.
· ХАРКІВ. ФОТОАЛЬБОМ / В.ЦАРАН, В.БИСОВ ТА ІН. – Х.: ЗОЛОТІ СТОРІНКИ, 2003. – 160С.
· ХАРКІВ. 350 РОКІВ. ФОТОАЛЬБОМ / В.ЦАРАН, В.БИСОВ ТА ІН. – Х.: ЗОЛОТІ СТОРІНКИ, 2004. – 344С.
· МОЖЕЙКО И.Ю. И ДР. 100 ЗНАМЕНИТЫХ ХАРЬКОВЧАН. – Х.: ФАКТОР, 2004. – 172С.
· ІСТОРІЯ МІСТА ХАРКОВА ХХ СТОЛІТТЯ / ЯРМИШ О.Н. ТА ІН. – Х.: ФОЛІО; ЗОЛОТІ СТОРІНКИ, 2004. – 686С.
· ПОЗДНЯКОВА Н. И ДР. ХАРЬКОВ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ. – Х.: ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ, 2004. – 176С.
· ЛЕЙБФРЕЙД А.Ю. И ДР. ХАРЬКОВ. ОТ КРЕПОСТИ ДО СТОЛИЦЫ. – Х.: ФОЛИО, 2004. – 335С.
· СКОРОБОГАТОВ А.В. ХАРКІВ У ЧАСИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1943-1945Р.Р.). – Х.: ПРАПОР, 2004. – 368С.
· ХАРКІВ, МІСТО МОЄ. ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. ЗБІРКА ВІРШІВ ПОЕТІВ ХХ-ХХІ СТ. ПРО ХАРКІВ. – Х.:ХОНМІБО, 2005. – 100С.
· НЕИЗВЕСТНЫЙ ХАРЬКОВ. ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА. (ВИДЕОКАНАЛ «ПЕРВАЯ СТОЛИЦА», СЦЕНАРИИ). – Х.:ОАО «КНИЖНАЯ ФАБРИКА ИМ. М.В.ФРУНЗЕ», 2006. – 270С.
· ХАРЬКОВ – ТВОЙ ГОРОД! ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ. ОБРАЗОВАНИЕ В ХАРЬКОВЕ. – Х.:ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ, 2005. – 128С.
· КРАСОВИЦКИЙ Б.М. СТОЛИЧНЫЙ ХАРЬКОВ. ГОРОД МОЕЙ ЮНОСТИ. – Х.: ФОЛИО, 2004. – 111С.
· ХАРЬКОВ И ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ. – Х.: «ТУРИЗМ БЕЗ ГРАНИЦ», 2006. – 242С.
· ХАРКІВ’ЯНИ. ПОЕМА ПРО МІСТО В ЦИТАТАХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ. ЗБІРКА ТВОРІВ. / АВТОРИ-УПОРЯДНИКИ В.П.КОПИЧКО, Ю.Г.КОПИЧКО. – Х.: ТАЛ «СЛОБОЖАНЩИНА», 2007. – 436С.
Кiлькiсть переглядiв: 743