Положення про дистанційне навчання

Дистанційне навчання - це нова форма органiзацiї навчального процесу, що базується на принципах самостійного навчання. Середовище навчання характеризується тим, що слухачі часто зовсім вiддаленi вiд викладача в просторі або в часі, водночас вони мають можливість в будь-яку хвилину підтримувати діалог за допомогою засобів телекомунiкацiй. Системи дистанційного навчання (СДН) використовуються для ефективного управління освітнім процесом і моніторингу його результатів. Навчання і перевірка знань можуть проводитися як в корпоративних локальних мережах, так і через Інтернет. Оскільки СДН дозволяє розмежувати права доступу до різних ресурсів і засобів управління, з її використанням спрощується доступ слухачів до курсів, а для адміністраторів навчання і викладачів істотно спрощується процес управління навчанням.

Також дистанційне навчання визначають як "технологію отримання знань за допомогою телекомунікаційних засобів, коли взаємодія того, кого навчають і викладача проходить на відстані". У дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги до викладачів. Лекції складають лише невелику частку, процес навчання орієнтує студентів на творчий пошук інформації, вміння самостійно набувати необхідні знання і застосовувати їх у вирішенні практичних завдань з використанням сучасних технологій. Викладачі дистанційних курсів повинні мати універсальну підготовку – володіти сучасними педагогічними та інформаційними технологіями, бути психологічно готовим до роботи зі студентами у новому навчально-пізнавальному середовищі. Завдяки таким засобам дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного матеріалу, списки розсилання, створюється нове навчальне середовище, в якому студенти почувають себе невід’ємною частиною колективу, що посилює мотивацію до навчання. Викладачі повинні володіти методами створення і підтримки такого навчального середовища, розробляти стратегії проведення цієї взаємодії між учасниками навчального процесу, підвищувати творчу активність і власну кваліфікацію.

Дистанційні курси характеризують:

- гнучкість – можливість викладення матеріалу курсу з урахуванням підготовки, здібностей студентів. Це досягається створенням альтернативних сайтів для одержання більш детальної або додаткової інформації з незрозумілих тем, а також низки питань –підказок тощо;

- актуальність – можливість упровадження новітніх педагогічних, психологічних, методичних розробок;

- зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі для засвоєння матеріалу;

- модульність – розбиття матеріалу на окремі функціонально завершені теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого студента або групи загалом;

- економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж традиційні, завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них;

- можливість одночасного використання великого обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю студентів;

- інтерактивність – активне спілкування між студентами групи і викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує засвоєння матеріалу;

- більші можливості контролю якості навчання, які передбачають проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю, відсутність психологічних бар’єрів;

- відсутність географічних кордонів для здобуття освіти. Різні курси можна вивчати в різних навчальних закладах світу.

Тематичні заходи з питань запровадження дистанційного навчання у навчально-виховний процес

Наказ МОН від 25.04.2013р."Про затвердження Положення про дистанційне навчання"

План заходів щодо впровадження елементів дистанційного навчання в ХЗОШ № 135 на 2019/2020 навч.рік

1. Проведення наради з завідуючими методичних комісій з питань створення дистанційних курсів за предметами (вересень, 2019), відп. заст. директора з НВР Редькіна А.С.

2. Участь у конкурсі на кращий дистанційний курс в системі дистанційного навчання "Доступна освіта"(січень - лютий, 2020), відп. заст.директора НВР Редькіна А.С.


3. Проведення семінару-практикуму «Структура дистанційних курсів, технологія створення» (квітень, 2020), відп. заст. директора з НВР Редькіна А.С.., вчитель інформатики Поляк М.О.


4.Проведення консультацій для вчителів (щомісяця) щодо впровадження елементів дистанційного навчання та впровадження відеоконференцій в систему навчально-виховної роботи закладу , відп. Поляк М.О.


5. Розробка дистанційних курсів за предметами (впродовж року), відп. зав. МК


6. Консультації для учнів щодо організації дистанційного навчання (впродовж року), відп. зав. МК

7. Впровадження відеоконференцій в навчально-виховний процес (впродовж року), відп. заступник директора з НВР Редькіна А.С.

/Files/images/41231645c7406385f62e48e9aedeb7fb_big.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 225