Мета профільного навчання:

 • забезпеченняможливостейдля рівногодоступуучнівськоїмолоді до здобуття загальноосвітньої профільної тапочатковоїдопрофесійноїпідготовки;
 • гарантування неперервної освіти впродовж усього життя;
 • виховання особистості,здатноїдо самореалізації,професійногозростанняймобільностів умовах реформування сучасного суспільства.

Профільне навчання зорієнтоване на:

 • набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної,дослідницько-пошуковоїдіяльності;
 • розвиток їхніх інтелектуальних,психічних,творчих,моральних, фізичних, соціальних якостей;
 • прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Основними завданнями профільного навчання є:

o створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів,здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

o виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов дляїхнього життєвого і професійного самовизначення,формуванняготовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньоюпрофесією;

o формування соціальної, комунікативної, інформаційної,технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному рівні, спрямування підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

o забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

Профільне навчанняґрунтується на таких принципах:

 • фуркації (розподілі учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами потребами, здібностями і нахилами);
 • варіативності й альтернативності(освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення);
 • наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою і профільним навчанням,професійною підготовкою);
 • гнучкості(змісту іформ організації профільного навчання, у томучислідистанційного забезпечення,можливості зміни профілю;
 • діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів дляїхобґрунтованоїорієнтаціїна профіль навчання).

В школі організовано профільне навчання природничо-математичного напряму у 10-А, 11- А класі

За 2014/2015 навч.рік учні 10-А, 11-А класів взяли участь у ІІ (районному) етапі учнівської олімпіади з математики, у районному етапі турніру юних математиків

Кiлькiсть переглядiв: 185