Профільне навчаннязапроваджується та унормовується наступними документами:

- Закон України «Про освіту»;

- Закон України «Про загальну середню освіту»;

- Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25.06.2013 №344;

- Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926;

- Указ Президента України «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 19.05.2011 № 588;

- Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття»;

- Національна доктрина розвитку освіти;

- Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;

- Положення про освітній округ;

- Методичні рекомендації щодо складення регіональних планів створення освітніх
округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів (розпорядження КМУ від 5.09. 2012 р. № 675-р);

- Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат;

- Концепція державної системи професійної орієнтації населення (постанова КМУ від 17.09. 2008 р. № 842 );

- Концепція розвитку інклюзивної освіти (наказ МОН України від 01.10.2010 № 912);

- Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (постанова КМУ від 15.08.2011 № 872);

- Положення про дистанційне навчання (наказ МОН від 25.04.2013 №466, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 №703/23235).

Кiлькiсть переглядiв: 100