• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Сторінка практичного психолога

Основні напрями діяльності психологічної служби в школі:


-Психологічне просвітництво - формування у учнів, вихованців та їхніх батьків (законних представників), у педагогічних працівників і керівників освітніх установ потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в інтересах власного розвитку. Створення умов для повноцінного особистісного розвитку і самовизначення учнів, вихованців на кожному віковому етапі, а також у своєчасному попередженні можливих порушень у становленні особистості і розвитку інтелекту;
-Психологічна профілактика - попередження виникнення явищ дезадаптації учнів, вихованців в освітніх установах, розробка конкретних рекомендацій педагогічним працівникам, батькам (законним представникам) з надання за допомоги в питаннях виховання, навчання і розвитку;
-Психологічна діагностика - поглиблене психолого - педагогічне вивчення учнів, вихованців протягом усього періоду навчання, визначення індивідуальних особливостей і схильностей особистості, її потенційних можливостей у процесі навчання і виховання, у професійному самовизначенні, а також виявлення причин і механізмів порушень у навчанні, розвитку, соціальної адаптації.
-Психологічна корекція - активний вплив на процес формування особистості в дитячому віці і збереження її індивідуальності, здійснюване на основі спільної діяльності педагогів - психологів, дефектологів, логопедів, лікарів, соціальних педагогів та інших фахівців, Ця робота включає в себе елементи гри і рисункові методи ( в залежності від віку дитини). Проведення позакласних заходів (класна година, КВК) також входять до компетенції психолога.
-Консультативна діяльність - надання допомоги учням, вихованцям, їх батькам (законним представникам), педагогічним працівникам та іншим учасникам освітнього процесу в питаннях розвитку, виховання і навчання за допомогою психологічного консультування.

З метою створення умов для повноцінного розвитку та навчання дітей, збереження їх психологічного здоров’я, надання кваліфікованої допомоги з питань взаємовідносин та спілкування з друзями, батьками, вчителями, створена та діє психологічна служба Харківсько загальноосввітньої ї школи І-ІІІ ступенів № 135 імені К.Ф.Ольшанського.

На сьогоднішній день шкільна психологічна служба стала невід’ємною частиною освітнього закладу і реалізує мету підтримки та збереження психологічного здоров’я учнів.

Психологічна служба школи ставить перед собою наступні задачі:
 • Здійснювати діагностичну та розвивальну діяльність;
 • Здійснювати консультативну діяльність;
 • Брати до уваги та реалізовувати в роботі з дітьми їх можливості та резерви розвитку їх віку;
 • Здійснювати розвиток індивідуальних особливостей дітей;
 • Створювати благодатний для розвитку дитини психологічний клімат;
 • Надавати своєчасноу психологічну допомогу;
 • Здійснювати профілактичну та психодіагностичну діяльность;
 • Надавати психологічну підтримку класним керівникам в роботі з учнями, які потребують додаткової уваги;
 • Нести відповідальність за збереження конфіденційності отриманих даних.

Нормативно - правова база:

Кiлькiсть переглядiв: 261